Preaload Image

Convener

Dr. Alavi Bin Muhamed Bin Ahamed

Members

Dr. Geetha Nambiar. M.K

Dr. Kadeeja P

Dr. Muhamed VM

Capt. Jahfarali.T.H

Dr. Hyderali. K

Sri. Shanavas. M

Smt. Sabida Moozhikkal

Sri. Abdul Rasheed

Dr. Prajit Chandran

Sri.Rajesh. K

Dr. Nisha Akkarathodi

Sri. Sajayan. T

Sri. Habeebu Rehman. K.P

Sri. Abhilashkumar. K.G